Home

Droevige berichten

Op 1e Kerstdag is onze dirigente Toos de Wit-Hommel overleden. Zij was jaren lang onze muzikaal leider. Er is ons een markante persoonlijkheid ontvallen en we zullen haar heel erg gaan missen.

Op 28 december is ons erelid Theo Rovers, echtgenoot van een van onze spelers Coby Rovers, geheel onverwacht overleden. We zullen allemaal zijn vrolijke lach gaan missen.