Donateurs

Definitie van een donateur:

Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter zijn doel kan nastreven. Een donateur is geen lid van de betreffende organisatie en heeft, in tegenstelling tot gewone leden, geen recht op gebruik van de faciliteiten.

Dat klinkt allemaal erg officieel en wettelijk gezien is het dat ook. Maar wij denken liever in de term “muziekmecenas”, een begunstiger die niet verwacht er uiteindelijk voordeel van te ondervinden. Hun steun is noodzakelijk nu overheden hun financiering voor cultuur steeds verder terugschroeven.

Wat zou een vereniging zijn zonder donateurs! Wij genieten de steun van 44 donateurs. Allemaal muziekliefhebbers die onze vereniging een warm hart toedragen en we zijn daar ontzettend blij mee! De steun van deze mensen wenden we o.a. aan voor nieuwe muziekstukken, huisvesting en een toelage voor de dirigent. Als dank hiervoor organiseren we jaarlijks een donateursconcert. U kunt zich aanmelden als donateur voor Euro 18,- per jaar bij een van onze bestuursleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.